18.01.2022

Ensimmäiset eHuolto-auditoinnit suoritettu Autofit-korjaamoille

Autofit käynnisti tammikuussa 2021 sähkö- ja hybridiautojen huoltoprojektin.
Nyt ensimmäiset auditoidut Autofit eHuolto-korjaamot toiminnassa.


–eHuolto-konseptille on kysyntää nyt, kun autokanta sähköistyy kovaa vauhtia. Oli itsestään selvää että lähdemme mukaan, Esa Esala Auto ja Konekorjaus Esala Oy:stä Kankaanpäästä kertoo.

– Koulutuksen ansiosta meillä on nyt paremmat edellytykset tehdä töitä ja ennen kaikkea huomioida paremmin sähkötyöturvallisuus niin työkaluissa kuin työympäristössä.

eHuolto-projektin myötä auditoituihin Autofit-korjaamoihin on hankittu sähkö- ja hybridiautojen huoltoon tarvittavat erikoistyökalut ja testilaitteet, sekä myös sähkötöiden turvalaitteistot.

– Kalusto- ja työkaluhankintoja piti tehdä, samoin piti hankkia defibrillaattori, mutta nekin saimme ihan kohtuullisilla kustannuksilla, Esala kertoo.

Autoilun sähköistyminen tuo uudenlaisia haasteita monimerkkikorjaamoihin.

– Autofit eHuolto on auditoitu tapa huoltaa ja korjata sähkö- ja hybridiautoja, ketjupäällikkö Mika Makkonen Autofitiltä kertoo.

– Autofit eHuolto -korjaamoissa, koulutus, työkalut, ohjelmistot, testilaitteet ja korjaamo-olosuhteet ovat sähköja hybridiautojen huoltamiseen ja korjaamiseen vaaditulla tasolla.

Koulutusta ja hankintoja

Kotkassa Ratapihan Auto Ky ja Aittakorven Auto Oy ovat myös saaneet eHuolto-auditointitodistuksen.

– Tuntuu hyvältä, ja myös asiakaspalaute on ollut kannustavaa, toimitusjohtaja Juha Liljeqvist kertoo.

– Kaikki, mitä kyseiseen konseptiin on koulutuksen ja hankintojen osalta vaadittu, on sujunut ongelmitta ja helposti. Kiitos kaiken sujumisesta kuuluu myös ketjupäällikkö Mika Makkoselle, joka on auttanut epäselvissä asiossa.


Autoilu sähköistyy vauhdilla

Esa Esalan mukaan eHuolto-auditointi on markkinointivaltti.

– Meillä täällä maaseudulla ei toki ole vielä paljonkaan täyssähköautoja, mutta hybridejä kyllä on aina vain enemmän. On hyvä, että nyt on huolto-ja korjausvalmius olemassa autokannan lisääntyessä. Se on myös markkinaetu, sillä täällä ei ole vielä muita virallisesti sertifoituja korjaamoita.

Myös Kotkassa sähkö- ja lataushybridiautojen lisääntyminen on huomattu.

– Uusia hybridi- ja sähköautojen omistajia on ilmaantunut korjaamolle asiakkaiksi, mikä osoittaa, että kyseiselle konseptille on tilausta, Juha Liljeqvist kertoo.

- Hybridi- ja sähköautojen määrä kasvaa koko ajan Suomessa, ja omistajat alkavat hakea palveluita myös monimerkkipuolelta yhä kasvavissa määrissä.

Autoilun tulevaisuus onkin sähköinen, mutta minkälaiset ovat lähitulevaisuuden, vuoden 2022 näkymät sähkö- ja lataushybridiautojen huoltomarkkinoilla?

– Vuonna 2022 panostamme markkinointiin e-huoltopuolella. Kysyntä varmasti kasvaa tulevina vuosina paljon, Esala sanoo.

– e-huollon asiakasmäärät kasvavat varmasti vuoteen 2021 verrattuna, Liljeqvist lopettaa.

Autofit – Sähkö- ja hybridiautojen eHuolto pähkinänkuoressa
 Projektin tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita sähkö- ja hybridiautojen perushuoltojen ja korjauksien tekemiseen, turvallisesti ja valmistajien ohjeiden mukaisesti.
 Projektiin ja eHuolto-konseptiin sitoutuminen edellyttää Autofit-korjaamoilta koulutuksiin osallistumisen, erikoistyökalujen ja testilaitteiden hankinnan sekä sähkö- ja hybridiautojen latauksen järjestämisen korjaamolle.

Autofit -eHuollot löydät kaikki täältä.